Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

Pobierz

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. W ust 1 są jego powinności w okresie stażu.. Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć.. 1 Karty Nauczyciela.. Mam nadzieję że pomogę w sporządzeniu waszego planu,Na bieżąco Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.. PODSTAWA PRAWNA .. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły.. Wrocław .. -Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie stażu powinien:w art. 9 ust.1 pkt.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Korzystanie z tablicy interaktywnej, autorskich prezentacji multimedialnych, filmów o tematyce religijnej na katechezie, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy.ANEKS DO PLANU ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na wychowawcę świetlicy szkolnej, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.IX.2011r..

na nauczyciela dyplomowanego.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy.. Złożenie wniosku o otwarcie stażu.. Cały okres stażu Według harmonogramu szkoleń Notatki, kserokopie Zaświadczenie 2. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu.nauczyciela.. Organizacja zajęć otwartych.1 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Gabrieli Jasińskiej Stanowisko: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkola Nr 7 im Marii Montessori w Sochaczewie Dyrektor przedszkola; mgr Danuta Walczuk Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: r.Plany rozwoju zawodowego-> Awans zawodowy.. Październik 2017r.. 2.pkt.3) Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.. Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.. Grzybowa 7, 32-500 Chrzanów Dyrektor placówki: mgr Iwona Banaszak Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01.09 .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Żywiec.. Jestem nauczycielem języka angielskiego i pracuję w szkole podstawowej.. §8 ust.. - Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO..

nauczyciela mianowanego.

45minut.pl; Publikacje; Awans zawodowy; Autor Ewa Fiedorowicz Data publikacji 2022-02-21 Średnia ocena 0,00 Pobrań 1.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie.. Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2002 r. Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy.. Stanowisko: nauczyciel techniki, plastyki.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Załączniki: dyplomowany._ok.doc Podoba się?awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. otwarcie stażu Opracowanie planu rozwoju zawodowego Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego .Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.

Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.. Umieszczanie na forach internetowych scenariuszy zajęć.. Cel główny: Zachęcanie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacenia własnego warsztatu pracy wśród nauczycieli, oraz upowszechniania kultury informatycznej wśród młodzieży.Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego 2019-2022 (2022-02-09) Dzielę się z wami moim planem rozwoju według nowego rozporządzenia z 2018r.. PrzeprowadzeniePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Koźmin Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Chrzanowie ul. Imię i nazwisko nauczyciela: odbywającego staż: mgr Joanna Flieger..

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu./ Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych - stosowanie takich metod jak: burza mózgów, mapa pojęciowa, stacje zadaniowe, drama, metody ewaluacyjne, metody integracyjne, projekt, Metoda Dobrego Startu, Pedagogika zabawy,Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi §8 ust.3 pkt 4bplan rozwoju zawodoweko nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela dyplomowanego okres stażu: 01.09.2020 r. - 31.05.2023 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY .. Osobisty rozwój.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Marta Busz "" Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego"" Ewa Kowalska Aneks do plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela .Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego powinien zapoznać się z par 8.. 1 września 2017 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego wraz z projektem planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły.PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. Okres stażu: 2 lata i 9 .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO* .. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.. Cały okres stażu.oprócz 14 rozdziałów, w których omówiony jest szczegółowo przebieg kompletowania dokumentacji - w sposób zrozumiały nawet dla laika nie mającego nic wspólnego z oświatą (od zakupu materiałów papierniczych do przekazania teczek dla kuratorium:) - uzytkownik otrzymuje dostęp do plików w formacie pdf, zawierających przykłady planu rozwoju ….


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt