Rzeczowniki o nietypowej odmianie ćwiczenia

Pobierz

, Język polski , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 .rzeczowniki o nietypowej odmianie.. SPIS TREŚCI.. Nietypowe Święta Porządkowanie.. Wykonaj zadanie na rozgrzewkę ze str. 77.. Ćwiczenia, Zeszyt ćwiczeń.. Uczniowie prezentują wyniki swej pracy.. Odmien przez przypadki w l.pojedynczej i mnogiej rzeczownik MUZEUM.. Istnieją takie wyrazy, które odmieniają się wbrew wszelkim regułom: • rzeczowniki o odmianie nieregularnej mają inne formy w liczbie pojedynczej, a inne w mnogiej; liczba pojedyncza.. I tak do wołacza.. Mały leksyka rzeczowników osobliwych.. Rzeczowniki o nietypowej odmianie: przyjaciel Połącz w pary.. Formy kolejnych przypadków nazywają związki i stosunki, które zachodzą w zdaniu.. Uwaga, uczucia!. Kogo, czego nie ma?. Co jest nietypowe w odmianie rzeczowników: liceum, pieszy, mężczyzna?. Rozpoznaję właściwości części mowy: rzeczownik.. Mały słownik rzeczowników osobliwych zawiera przebrane rzeczowniki o nietypowej odmianie, używane we .To rzeczowniki zakończone na -o, -e oraz -ę (np. okno, pisklę, pole).. Za dotknięciem pojawiały się na niej kolejne karty tekstu.". wg Panih.W poprzednim rozdziale zostały omówione podziały na gromady deklinacyjne, ale nie wszystkie rzeczowniki można do tych zasad dopasować.. Celem, jaki przyświecał pracy nad jego stworzeniem, było przede wszystkim uporządkowanie dotychczasowej kwalifikacji poszczególnych rzeczowników do odpowiednich klas rzeczowników osobliwych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odróżnienie .W odmianie rzeczownika wiara występuje oboczność a : e - dąb - dęb -u - wąż - węż -a W odmianie rzeczowników dąb i wąż występuje oboczność ą : ę; spółgłoski (b, c, d, f, g, itp) - wymieniają się na: - przyjaciele - przyjaciołach W odmianie rzeczownika przyjaciel występuje oboczność l : ł - ręka .Temat: Zapoznaj się z - (nowa wiadomość s. a) zapisz notatkę w zeszycie..

Rzeczowniki o nietypowej odmianie.

Uczniowie rozwiązują zadania dotyczące odmiany osobliwych rzeczowników.. Był nawet podobny do książki, ale o jednej, jedynej stronicy między okładkami.. Na zakończenie zajęć rozwiąż krzyżówkę, wpisując w .Cele lekcji: - będziesz umiał odmieniać nietypowe rzeczowniki, takie jak: przyjaciel, oczy, oka, uszy, ucha, gimnazjum, krakowianin, - bez problemu wymienisz .Odmiana rzeczownika ksiądz sprawia trudności z trzech powodów - po pierwsze, w wołaczu liczby pojedynczej mamy nieoczywistą formę księże, po drugie, są oboczności w temacie (ksiądz- : księdz- : księż-), po trzecie, w mianowniku liczby mnogiej pojawia się końcówka -a, która jest pamiątką historyczną (dawniej słowo .. a) Rzeczowniki o nietypowej odmianiemają różny temat w liczbie pojedynczej i mnogiej, np. człowiek, Odpowiedź na zadanie z Między nami 6.. Rzeczowniki nieodmienne.. Cel: poznasz rzeczowniki, które mają nietypową odmianę .. Co o nich wiecie?. Zacznijmy od zestawienia: Odmiana rzeczownika: "liceum", "pieszy", "mężczyzna" liczba pojedyncza liczba mnoga M. liceum pieszy mężczyzna licea piesi mężczyźni D.Wśród rzeczowników znajdziemy kilka osobliwości, czyli grup rzeczowników o nietypowej lub niepełnej odmianie.. Rzeczowniki posiadające tylko liczbę pojedynczą.. Skup się i wykonaj ćwiczenia..

Rzeczowniki o nietypowej odmianie Rysunek z opisami.

Zadanie.. Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał.. Dorośli Polski poziom B1.Dziś będzie jeszcze jedna lekcja o rzeczowniku.. Wykonaj ustnie zadanie 2 s. 78. a) Nowa .CEL: Poznajemy rzeczowniki o nietypowej odmianie.. Stanisław Lem1.. liczba mnoga.rzeczowniki o nietypowej odmianie.. W Indiach otacza się 3 _____ kultem.. ĆwiczeniaSerwis 45minut.pl został stworzony z myślą o nauczycielach.Cel: odmieniam rzeczowniki o nietypowej odmianie Kryteria sukcesu: - wymieniam przynajmniej 5 rzeczowników występujących w liczbie mnogiej, - używam liczebników zbiorowych lub wyrazu "para" do przekazania, że rzeczownik oznacza kilka przedmiotów, - poprawnie odmieniam rzeczownik "przyjaciel" w liczbie mnogiej,Ponadto rzeczowniki w niektórych przypadkach mają kilka końcówek, o których doborze decydują bardzo skomplikowane kryteria.. Jest traktowane jako święta krowa.Ćwiczenia "Matematyka III" stanowią zilustrowanie przepisów dla liceum i technikum zgodnych z programem "Królowa nauk z plusem", dopuszczonych na skroś MENiS do użytku oświatowego.. Przypadki mają zwykle inne końcówki (dlatego trudno je pomylić):Jak używać rzeczowników o nietypowej odmianie?. Klasa 1 Polski..

Rzeczowniki o nietypowej odmianie: dziecko Połącz w pary.

Podobnie jest z liceum, akwarium, a nawet krematoriumPlik rzeczowniki o nietypowej odmianie ćwiczenia.pdf na koncie użytkownika chrisnotte • Data dodania: 25 lis 2018Mały słownik rzeczowników osobliwych zawiera wybrane rzeczowniki o nietypowej odmianie, używane we współczesnym języku polskim.. Przepisz do zeszytu poniższą notatkę wraz z odmiana rzeczowników.. Z przymiotnikiem widać jak na dłoni.7.. Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Polski.. Sprawiają one w odmianie wiele kłopotów - warto zawsze ich poprawność sprawdzać w słowniku poprawnej polszczyzny oraz w tabelach odmiany (są one zamieszczone na przykład w słownikach).wtorek, 28 września 2021.. Labirynt: rzeczowniki Labirynt.. Podręcznik Jak zapisałeś w temacie, poznasz pewne osobliwości w odmianie oraz rzeczowniki, które nieco różnią się od innych.. mają różny temat w liczbie pojedynczej i mnogiej, np. człowiek, .W czasie odmiany przez przypadki zmianie ulega jedynie końcówka wyrazu.. Strona 20.. Do tej grupy należą rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -um, które odmieniają się przez przypadki tylko w liczbie mnogiej.. CEL: POWTARZAMY CZĘŚCI MOWY.. Czy zwróciliście kiedyś uwagę, że rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -um nie odmieniają się wcale w liczbie pojedynczej?Kto, co?.

Rozpoznaję rzeczowniki o nietypowej odmianie.

Temat pozostaje taki sam, choć mogą pojawić się tzw. oboczności, czyli wymiana jednych głosek na inne.. Trening czyni mistrza - powtarzamy części mowy.. Zadanie domowe: Zeszyt ćwiczeń: ćw.6,7,8 strona 100-101.W gabinecie rzeczownikowych osobliwości - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. Otwórz podręcznik "Miedzy nami " i na podstawie informacji zawartych na stronie ð ð-45 i uważnie przeczytaj o każdej osobliwości.. , Klasa 5 , NOWE Słowa na start!. Wykonaj ustnie ćwiczenie Na rozgrzewkę - str. 77.. Komu, czemu się przyglądam?. Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki.. Jeśli z czymś sobie nie radzisz, pomogę Ci.. PODSUMOWANIE: Proszę mi wymienić rzeczowniki o nietypowej odmianie?. Zadanie na rozgrzewkę s. 77 (ustnie).. Wykonaj ćwiczenia z podręcznika (ćw.. Włoska kawa 1 _____ składa się z 25 cm 3 2 _____ , do którego dolewa się spienione mleko.. Rzeczownik.. Bez owijania rzeczownika w bawełnę.. Rzeczowniki o nietypowej odmianie.. Dorośli Polski poziom B1.. Zapamiętaj wzorce odmiany.. Rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na .Temat: Rzeczowniki o nietypowej odmianie.. Proszę dopasowa ć o d p o w i ed n i e rzeczo w n i ki n i eo d mi en n e w ymi en i o n e w tab el i .. Przebieg lekcji: 1.. Rzeczowniki posiadające tylko liczbę mnogą.. rzeczowniki Prawda czy fałsz.. Rzeczowniki odmieniające się nieregularnie.. Klasa 6 Polski.. Zapisz notatkę w zeszycie: Niektóre rzeczowniki odmieniają się nieregularnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt