Sprawozdanie świetlica szkolna 2020

Pobierz

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.. Wypełnione dokumenty należy składać do 17 sierpnia 2020 r.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI.. W sprawozdaniach na dzień 30.06.2020 r. wychowawcy przedstawiliKategoria: Świetlica - wydarzenia 2020/2021 Dzień Mamy 2021 - Prace uczniów Dzień Matki to wyjątkowe święto, stąd nasi uczniowie, podczas zajęć świetlicowych, wykonali prace plastyczne i włożyli swoje serduszka w ich przygotowanie.Zwołuję zebranie rady pedagogicznej w dniu 17 lutego 2022 r. podsumowujące pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 § 2.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, inne.. Kształtowanie zainteresowa ń czytelniczych 4.Opracował: Zespół nauczycieli świetlicy szkolnej 26.06.2020 r. Kochane Świetliczaki!. W miesiącu wrześniu trwały zapisy dzieci do świetlicy, z jednoczesnym ustaleniem godzin ich pobytu oraz wskazaniem .SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI.. Uczestnicy.. Kształtowanie u uczniów wła ściwy stosunek do przyrody, ukazywanie roli jak ą odgrywa człowiek w stosunku do otoczenia 3.. W I półroczu roku szkolnym 2016/17 do świetlicy uczęszczało 248 uczniów z klas I-III i IV z których zostało utworzonych 9 grup wychowawczych.. Szanują tradycje i symbole narodowe.. w okresie: miesiąc.. Wyrabiają nawyki kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu..

Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7:15 do 15:45.

Świadczą też o tym oceny z zachowania.. Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją, Nauczycielami i Radą Rodziców.. Dbają o dobre imię i honor szkoły.. Kalendarz Pracy Szkoły 2021/2022.Sprawozdanie z pracy opiekuńczo -wychowawczej świetlicy szkolnej w roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pilczycy.. Szanowni Państwo, w zakładce KARTA ZAPISU znajdują się potrzebne dokumenty do zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020 / 2021.. O szkole.. Pozostali nauczyciele realizujący godziny w świetlicy (łącznie pół etatu): Ewa Zaród- 8 godz., Jarosław Haczkiewicz- 3 godz., Zenon Kobiec- 1 godz., Marcin Śladkowski- 1 godz.SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I PÓŁROCZU ROKU SZKONYM 2016/2017.. Kształtują nawyki kulturalnego zachowania się w domu, szkole i w swoim środowisku.. Sprawozdanie z pracy Zespołu Wychowawczego Nauczycieli Świetlicy Szkolnej za I okres roku szkolnego 2016/17.Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to: • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach, • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów, • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ..

Zajęcia świetlicowe odbywały w godzinach 11.50 - 15.00.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 2 9.

Co działo się w bibliotece szkolnej.. Uczniowie podczas nauki zdalnej mieliJesteś tutaj: Strona główna » Dla nauczycieli » Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021 Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021 Utworzono dnia 18.06.2021Zadania główne przyj ęte do pracy w świetlicy obejmuj ą nast ępuj ące zagadnienia: 1.. Imię i nazwisko nauczyciela/li: Frekwencja.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.. SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SP 79.. Liczba dzieci zapisanych do świetlicy w ciągu roku.Kalendarz.. Kategoria: Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021.. Godzina zebrania oraz forma ( stacjonarna, zdalna) podana zostanie w dodatkowym komunikacie.. Opieką świetlicową objętych zostało 50 uczniów z klas 0 -VII.. Do świetlicy zapisanych jest 75 uczniów, głównie z klas I - III.. Wychowawcy pracujący na pełny etat: Joanna Jarząbek, Renata Podstawka.. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 Author: x Last modified by: User Created Date: 8/26/2021 10:18:00 PM Company: ACME Other titles: Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej w I semestrze roku szkolnego ..

WANDY CHOTOMSKIEJ W KIEŁCZOWIE W roku szkolnym 2020/2021 świetlica pracowała według wytycznych MEN, MZ i GIS w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz wewnętrznychSprawozdanie z działalności pracy świetlicy szkolnej w I półroczu, rok szkolny 2020/2021.

Nasz Patron.. Analizując Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz sprawozdania wychowawców klasowych z dnia 21.01.2020 roku uważam, że w szkole właściwie realizuje się zadania w zakresie postaw i wartości zawartych w tym programie.. W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. OCENA DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Wdra żanie uczniów do aktywno ści i odpowiedzialno ści za własny rozwój, 2.. Folder szkoły.. w II semestrze roku szkolnego 2020/2021?. Są to uczniowie, których rodzice pracują, jak również uczniowie, którzy dojeżdżają do szkoły autobusem.. Stanowi ono podsumowanie realizacji ..

W II semestrze biblioteka prowadziła normalną działalność, ograniczoną jednakże przepisami reżimu sanitarnego (rozdział V pkt.3 Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Bydgoszczy w okresie epidemii ...Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 - świetlica szkolna.

sprawozdanie.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: Katarzyna Lisowska Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w BystrzycySprawozdanie z realizacji stażu n-la mianowanego (2020-10-18) opis.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 20167 W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 świetlica szkolna rozpoczęła swą pracę od ustalenia planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.. Historia szkoły.. wiadomości z życia szkoły SP nr 2 w Kole, dwójka koło, edukacja, rekrutacja do klas sportowych, rekrutacja w Kole, Biuletyn Informacji Publicznej.Poniżej relacja fotograficzna z Dnia Kropki w naszej świetlicy szkolnej: -----Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2020 / 2021 .. 13.Kierownik świetlicy- Małgorzata Pietrzykowska.. Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej dla klas 1-4 oraz klas 5-8 w roku szkolnym 2019/20.. Na koniec zawsze śpiewaliśmy razem wiele radosnych piosenek letnio-wakacyjnych.Szkoła Podstawowa nr 2 w Kole - Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej.. Aktualności.. Dziś zwracamy się Was po raz ostatni w tym, tak innym, wyjątkowym roku szkolnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt