Fentanyl charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 mL roztworu zawiera 0,05 mg fentanylu w postaci 0,0785 mg fentanylu cytrynianu.. Matrifen, 25 mikrogramów na godzinę: każdy system transdermalny zawiera 2,75 mg fentanylu .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BACLOFEN POLPHARMA, 10 mg, tabletki BACLOFEN POLPHARMA, 25 mg, tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum) i 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol.. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Jedna ampułka 2 mL zawiera 0,1 mg fentanylu w postaci 0,157 mg Po złożeniu produkt IONSYS ma wymiary 47 mm x 75 mm.. Fentanyl jest uwalniany z szybkością 12, 25, 50, 75 i 100 mikrogramów na godzinę, co odpowiada aktywnej powierzchni plastra 4,2; 8,4; 16,8; 25,2 i 33,6 cm2.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biotum, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2..

fentanylu cytrynianu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.

(Fentanylum) w plastrze o powierzchni 4,2 cm2 i uwalnia fentanyl w ilości 12 mikrogramów na godzinę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermovate 0,5 mg/g, krem 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Instanyl 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór 2.. FENTANYL WZF, 50 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Matrifen 12 mikrogramów/godzinę system transdermalny Matrifen 25 mikrogramów/godzinę system transdermalny Matrifen 50 mikrogramów/godzinę system transdermalny Matrifen 75 mikrogramów/godzinę system transdermalny Matrifen 100 mikrogramów/godzinę system transdermalny 2.. Każdy system transdermalny o powierzchni 15 cm2 zawiera 8,25 mg fentanylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Vellofent 267 mikrogramów, tabletki podjęzykowe: .System transdermalny uwalnia substancję czynną przez ponad 72 godziny.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg lub 25 mg baklofenu (Baclofenum).. Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. 1 dawka (100 mikrolitrów) zawiera 200 mikrogramów fentanylu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 500 mg ceftazydymu (Ceftazidimum) w postaci pięciowodzianu buforowanego węglanem sodu..

1 dawka (100 mikrolitrów) zawiera 50 mikrogramów fentanylu.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fentanyl Actavis, 25 mikrogramów na godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Actavis, 50 mikrogramów na godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Actavis, 75 mikrogramów na godzinę, system transdermalny, plaster Fentanyl Actavis, 100 mikrogramów na godzinę, system transdermalny, plaster 2.Vellofent 67 mikrogramów, tabletki podjęzykowe: Każda tabletka zawiera 110 mikrogramów fentanylu cytrynianu, co odpowiada 67 mikrogramom fentanylu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IONSYS 40 μg w jednej dawce, system transdermalny 2.. Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mozarin, 10 mg, tabletki powlekane Mozarin, 15 mg, tabletki powlekane Mozarin, 20 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Instanyl 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór 2..

... obudowa zawiera hydrożele, z których jeden zawiera fentanyl.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny Każdy system transdermalny uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Panadol Femina, 500 mg + 10 mg, tabletki powlekane 2.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. Instanyl 200 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór Każdy ml roztworu zawiera fentanylu cytrynian w ilości odpowiadającej 2 000 mikrogramów fentanylu.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera fentanylu cytrynianCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fentanyl Actavis 50 µg/h system transdermalny 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza, odpowiednio 60 mg lub 50 mg.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Produkt leczniczy bez wa * do obrotu..

...1 dawka (100 mikrolitrów) zawiera 100 mikrogramów fentanylu.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Vellofent 133 mikrogramy, tabletki podjęzykowe: Każda tabletka zawiera 210 mikrogramów fentanylu cytrynianu, co odpowiada 133 mikrogramom fentanylu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Sposób stosowania: Do stosowania na skórę.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Fentanyl WZF m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Fentanyl Actavis m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.1.. Instanyl 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór .. Przed zastosowaniem produktu leczniczego Instanyl po raz pierwszy należy przygotować aerozol do .. Fentanyl metabolizowany jest głównie przez izoenzym 3A4 ludzkiego cytochromu P450 (CYP3A4), .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.. fentanylu cytrynianu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. Nie oceniono wpływu niewydolności wątroby i nerek naCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sód.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Matrifen, 12 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 25 mikrogramów/godzinę, system transdermalny Matrifen, 50 mikrogramów/godzinę,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. zawierających fentanyl Początkowa dawka produktu Effentora powinna wynosić 100 µg, zwiększana w zależności od potrzeby, w zakresie dostępnych mocy tabletek (100 µg, 200 µg, 400 µg, 600 µg, 800 µg).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml roztworu zawiera fentanylu cytrynian w ilości odpowiadającej 500 mikrogramom fentanylu.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fentanyl Kalceks, 0,05 mg/mL, roztwór do wstrzykiwań 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Instanyl 50 mikrogramów/dawkę aerozol do nosa, roztwór.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. Effentora 100 mikrogramów tabletki podpoliczkowe .. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Fentanyl należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością nerek lub wątroby..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt