Krótkie streszczenie wykładu lub dyskusji

Pobierz

W naszym leksykonie krzyżówkowym dla hasła "streszczenie wykładu, dyskusji z wymienieniem tego, co było w nich najważniejsze" znajduje się 1 opis do krzyżówki.krótkie streszczenie (podsumowanie) dyskusji: resume: krótkie, zwięzłe streszczenie, podsumowanie: RESUME (krótkie) podsumowanie dyskusji (z francuskiego)krótkie streszczenie (podsumowanie) dyskusji: koda: muzyczne streszczenie końcowe (finał) .. REKAPITULACJA: streszczenie wykładu, przebiegu dyskusji, rozmowy: epitome (g.) skrót, konspekt, streszczenie (np. książki) memorandum: pismo zawierające streszczenie jakiejś sprawy wraz z komentarzem .. wyciąg, wyjątek z dokumentu, pisma .CZYM JEST STRESZCZENIE?CZYM JEST STRESZCZENIE?. Ale to jest trudniejsza wersja.. Zacznij od krótkiej dyskusji z uczniami na temat streszczenia, zapytaj, czy jest to umiejętność - ich zdaniem - potrzebna w dalszej karierze naukowej lub zawodowej.. Dzięki tej metodzie możemy uzyskać informacje o dotychczasowych .. streszczenie dokumentu.Hasło do krzyżówki "streszczenie wykładu, dyskusji z wymienieniem tego, co było w nich najważniejsze" w leksykonie szaradzisty.. RozwinięcieLudzie bezdomni - streszczenie.. analiza, bilans, streszczenie: abstrakt: streszczenie, skrót, zarys, wyciąg: resume: krótkie, zwięzłe streszczenie, podsumowanie: REKAPITULACJA: streszczenie wykładu, przebiegu dyskusji, rozmowy: abstrakt: w systemach informacyjnych: streszczenie dokumentuPoniżej znajdziesz poprawną odpowiedź na krzyżówkę streszczenie przebiegu rozmowy, dyskusji lub wykładu, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w zakończeniu krzyżówki, kontynuuj nawigację i wypróbuj naszą funkcję wyszukiwania.krótki szkic wykładu, przemówienia..

krótkie zwięzłe streszczenie przebiegu dyskusji.

krótkie, zwięzłe streszczenie np. wykładu.. Prowadzi wóz zaprzęgnięty w dwa konie, na którym ukryte są karabiny.Synopsis to krótkie streszczenie, które daje publiczności wyobrażenie o tym, o czym jest utwór.. Są one często również skutecznym, sposobem na przełamanie .. krótkie zwroty, hasła.. Trudność.. "krótkie streszczenie (zwarte, zwięzłe) odtwarzające akcję, nawet bez motywacji postępowania bohatera;" 2. krótkie, zwięzłe streszczenie, podsumowanie.krótkie streszczenie (podsumowanie) dyskusji: koda: muzyczne streszczenie końcowe (finał) przekrój: przen.. REKAPITULACJA.. Określenie hasła.. Daje uczniom szansę wypowiadania się w czasie wykładu prowadzonego przez .Streszczenie krótkie.. Następnie wyświetl fragment filmu, w którym profesor wyjaśnia potrzebę rozumienia, czym jest streszczenie tekstu (minuty 00:00-00:26).. Można też zacząć wykład od metafory, przypowieści, anegdoty, które mają zaintrygować słuchaczy i wzbudzić ich ciekawość lub też wywołać krótką dyskusję.. To trzeci dzień jego wędrówki.. streszczenie wykładu, przebiegu dyskusji, rozmowy.streszczenie dokumentu lub listu.. Hasło.. krótkie, zwięzłe streszczenie, np. wykładu.. Au­tor na­pi­sał ją w 1899 roku w Za­ko­pa­nem, a pu­bli­ka­cja mia­ła miej­sce rok póź­niej.. STRUKTURA STRESZCZENIA Streszczenie uwzględnia tematyczno-rematyczny podział tekstu oryginalnego oraz hierarchicznooryginalnego oraz hierarchiczność tego podziatego podziału zmierzaju, zmierzając do:c do: a) sformułowania zarówno nadrzędnego tematuHasło "krótkie zwięzłe streszczenie przebiegu dyskusji" posiada 1 definicję krzyżówkową w słowniku..

streszczenie wykładu.

Słowo.. lektura w pigułce.1.. Przed­sta­wia losy le­ka­rza To .Metody aktywizujące mogą być stosowane podczas całej jednostki lekcyjnej lub w wybranej fazie lekcji.. "streszczenie rozszerzone (rozwinięte), w którym motywuje się postepowanie postaci i przestrzega się przyczynowa-czasowego związku wydarzeń";[czytaj: reziME albo rezüME] krótkie, zwięzłe streszczenie (np. przebiegu dyskusji, wykładu itp.); podsumowanie, ostateczny wynikOkreślenia wyrazów: Biedrzyńska, znana polska aktorka * cykl zawodów sportowych * często pada jesienią * dostarczanie do organizmu pokarmów * graniczy z Gwatemalą, Nikaraguą i Salwadorem * gwiazda uwielbiana i naśladowana * kierunki zmian * klapki lub sandały * krąży, tak jak Ziemia, wokół Słońca * krótkie streszczenie wykładu lub dyskusji * odczucie powtórzenia się jakiejś sytuacji * nazwa stosowana dla średniowiecznego państwa Khmerów * osoba odbywająca wyrok w .pokazując spójność́ wykładu z pozostałymi częściami zajęć.. Podczas powstania styczniowego, już jesienią, nad ranem z lasu wyłania się Andrzej Borycki, znany pod konspiracyjnym nazwiskiem jako Szymon Winrych.. krótki zarys lub streszczenie pracy naukowej, wykładu, referatu, rzadziej tekstu artystycznego.. synteza znana Długosza Jana.Hasło krzyżówkowe "streszczenie" w słowniku krzyżówkowym..

krótki zarys wykładu.

ROCZNIKI.. Opisy do hasła: resume;krótkie, zwięzłe streszczenie np. wykładu.. Jeżeli znasz inne znaczenia dla hasła "streszczenie" możesz dodać je za pomocą formularza znajdującego się w opcji Dodaj nowy.Pamiętaj, aby opisy były krótkie i trafne.krótkie zwięzłe streszczenie.. krótkie, zwięzłe streszczenie np. wykładu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt