Przeczytaj tekst następnie napisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami

Pobierz

Trzy wyrazy nie pasują do żadnej luki.wyrazy z ó niewymiennym chór, córka, czółno, góra, jaskółka, Józef ,kłócić, kłódka, król, krótki, który, mózg, ogórek, ołówek, ogół, póki, póty, półka, płótno, próba, próżny, późny, prócz, równy, róża, różowy, rózga, skóra, szczególny, sójka, stróż, tchórz, wróbel, wiewiórka, włócznia, włóczka, wójt, wróżka, wtórny, źródło, żółw .Oblicz i połącz przykłady z właściwym wynikiem.. 3/87 - przeczytaj tekst.. 6 str. 20 (uzupełnij zdania wyrazami z ramki zgodnie z .Ćwiczenie zapisz w zeszycie.. Rozwiąż zadanie profesora.. Napisz 4 zdania co potrafisz i 4 zdania czego nie potrafisz.. Następnie popatrz na ilustrację i uzupełnij zdania.. Ex 1 - Napisz po śladzie wyrazy, popatrz obok i otocz pętlą taki sam .Zad 3.. Z czego została wykonana flaga na obrazku?. 1.5 Znajdź w tekstach z zadania 4. wyrazy pasujące do synonimów a-d.. Str.58 Zad.1 .Polecenie- Przeczytaj tekst jeszcze raz i uzupełnij tabelę.. Poćwicz czytanie.. Zapisz wyrazy z ramki z sylabami.. Podkreśl w przeczytanym wcześniej tekście wyrazy z literą ń.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. *wersja do wydruku: Lesson 232.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie J; Zadanie 3 - wysłuchaj opisu 1.22.mp3 a następnie zapisz w zeszycie 1-12 i postaraj się przy każdym numerku zapisać pomieszczenie które słyszysz..

Przeczytaj zdania z właściwymi wyrazami.

Następnie napisz w zeszycie zdania z podanymi czasownikami w odpowiedniej formie.. Następnie przeczytaj je nagłos pamiętając o wymowie can i can't.. Przeczytaj 4 teksty z ćw.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.4.. Przeczytaj krótki tekst w ćw.2 str.30 w zeszycie ćwiczeń, a następnie zaznacz, które zdania są zgodne z tekstem, a które nie.. Napisz odpowiedzi w zeszycie.Przeczytaj instrukcje.. Proszę zrobić ćw.. Potem posłuchaj jeszcze raz i sprawdź odpowiedzi.. Zad.4 Przeczytaj dialogi i popraw 5 błędów Zad.6 Przeczytaj dialog a następnie napisz dwa podobne dialogi w zeszycie, użyj pomysłów z ramki.. Napisz pełnymi zdaniami odpowiedzi na pytania.. Praca na dwie lekcje 05.05. i 07.05.Ex 1 - Policz kokardki w latawcach i połącz je z odpowiednią liczbą.. malutki,urwis.. Uzupełnij luki 1-3 wyrazami z ramki.. 2/78 Połącz wyrazy z ramki ze zdjęciami 1-6. majowych świąt (1V, 2V, 3V); - załącznik - przeczytaj zdania, zdecyduj czy są prawdziwe, lub fałszywe, zaznacz odpowiednią literę, odczytaj i zapisz hasło.Zad.1 przeczytaj dialog a następnie odpowiedz na pytanie, Które zdanie o szkolnych komputerach jest prawdziwe.. Podkreślcie u i ó w przepisanych słowach.. Popatrz na obrazki I uzupełnij zdania formami can I can't .. Zapisz odpowiedzi w zeszycie ( może być po polsku)..

10Przeczytaj tekst a następnie odpowiedz na pytania.

WORD HUNT CZYTANIE 1 Podziel wyrazy z ramki na podane .Zadanie 2 - przeczytaj tekst a następnie odpowiedz na pytania True Or False?. 5 str. 20 (znajdź w diagramie 7 nazw sprzętów domowych i podpisz nimi rysunki); wykonaj ćw.. c asked for: r dCall: 0768 487 lower: r 6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. Napisz wyrazy po śladzie, następnie policz każdy rodzaj zabawek i wpisz ich ilość w okienko.. 4/92- przeczytaj tekst ponownie i odpowiedz na pytania.. Pan doktor da Waldkowi lekarstwa.. Zeszyt ćwiczeń p.75.. Extra steps - ułóż wyrazy i wyrażenia we właściwej kolejności i napisz zdania w zeszycie.- załącznik - połącz pasujące do siebie części zdania, napisz zdania w zeszycie.. Wystarczą 2-3 zdania proszę o pomoc 2020-12-08 19:39:59;3.Dokończcie w zeszytach zdania: Łucji wydawało się, że przebywała w Narnii… Po wyjściu z szafy okazało się, że… W magicznej krainie rodzeństwo rządziło… Gdy powrócili z Narnii do pokoju, minęło… 4.. 1 str. 31 w zeszycie ćwiczeń, a następnie wybierz zdjęcia zgodne z tekstami.. Ex 2 - Popatrz na półki w sklepie.. Zad.2 Pzreczytaj dialog ponownie i odpowiedz na pytania w zeszycie.. Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziałów 1-6 - reading.. Proszę zrobić ćwiczenie 9/85 z podręcznika (napisz pytania z podanymi wyrażeniami, a następnie daj krótką odpowiedź, odpowiedzi znajdziesz w tekście w ćw.8/85)..

Przeczytaj regułę gramatyczną z właściwymi informacjami.

To jest niemiecki "Aha!. Wykorzystaj przy tym tabelę gramatyc z zamieszczoną na stronie 116.. Zrób ćw.. Klasy 4a i 4b - 18th December (piątek) - lekcja onlineKlasa 1 a Edukacja polonistyczna:- przeczytaj tekst w podręczniku na str. 50 i przepisz do zeszytu wyrazy z rz znajdujące się pod czytanką;- poćwicz pisanie dwuznaku rz i wyrazów w zeszycie do kaligrafii na str. 69 i w ćwiczeniach na str. 47.Edukacja matematyczna:- wykonaj obliczenia poznanym sposobem zad.. 4/87 - uzupełnij i zapisz w zeszycie zdania.. 3.Odmiana czasowników nieregularnych.. Połącz każdy wyraz z właściwym obrazkiem.Przeczytaj zdania w ćw.. 1.04.2020 (środa) Temat: I'm from Poland.. Następnie przepisz podaną regułę z właściwymi formami zaimków dzierżawczych do zeszytu.. W .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Podręcznik polonistyczno - społeczny str. 28 ćw.. Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter Samogłoski (wypisz) koszulka ręcznik dzbaneczekNastępnie przeczytaj zrosty literowe i wyrazy w ćw.. 20.05.2020 (środa) Subject: Liczebniki porządkowe.. 1 (znajdź wyrazy), 2(dopasuj przymiotniki do odpowiedniej kategorii), 3 (uzupełnij luki wyrazami z ramki), 7 (napisz zdania w czasie present perfect dodając for/since).. Moje serce bije dla buraczków..

Obejrzyj filmik i uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.

Rzeczowniki w języku niemieckim mogą występować z zaimkami dzierżawczymi, których forma zależy od liczby i rodzaju rzeczownika, np.5/76 W swoim zeszycie, uzupełnij tekst czasownikami z nawiasów w czasie Past Simple lub Past Continuous.. Przeczytaj głośno tekst, o tym jak Cezary spędził dzień w domu i odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod tekstem.. I to już wszystko na dziś.. 67+ 28= 84 100-5= 44+40= 47 98-14= 36+36= 95 91-19= 5.Przeczytaj uważnie tekst po cichu, a następnie odpowiedz na pytania.. Narysujcie w zeszycie tabelkę i uzupełnijcie ją.. Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery.. 4.Er spielt am besten / am weitesten Fußball von allen in der Klasse.Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami przymiotników.. 1 zgodnie z instrukcją.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.2.. Napisz zdania o jesieni wykorzystując wyrazy z ramki.. Napisz list otwarty o tym abyśmy dbali o miejsce w którym żyjemy co mogę napisać w dalszym ciągu rozpoczęcia.. 2 str. 42, a następnie prześlij zdjęcie na adres: .Przeczytaj tekst.. Następnie przetłumacz ustnie zdania na język polski.. Jestem z Polski.. W każdej sylabie zaznacz samogłoski na czerwono.. Przepisz do zeszytu i przetłumacz ( korzystając ze słowniczka str. 98) wyrazy z ramki VOCABULARY str. 93.. 05.06.2020 .Zadanie 4 - posłuchaj piosenki i uzupełnij jej tekst wyrazami z ramki.. a zmienia się na ä • e zmienia się na ie • e zmienia się na i W języku niemieckim niektóre czasowniki z samogłoską rdzenną a lub e są nieregularne.. Ułóżcie pięć zdań z wybranymi wyrazami.. Następnie napisz po śladzie wyrazy.. PRACA SAMODZIELNA w zeszycie ćwiczeń - wykonaj ćw.. 5 i 6/83 w zeszycie ćwiczeń.. Październikowe słońce przyjemnie grzeje.2.. Mam nadzieję, że udało Ci się wszystko wykonać.Przeczytaj zdania w zadaniu 3. jeszcze raz i zwróć uwagę na zaimki dzierżawcze mein/ meine oraz dein/ deine.. 6/87 - przeczytaj tekst.. 8 str. 22 następnie spójrz na obrazki i zdecyduj czy zdania są zgodne z obrazkami - YES czy nie - NO.. Potem napisz, jakie zwierzęta mają John, Sue i Mike.. Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst.. Popraw błędne zdania.. Klasa VII Język angielski.. Napisz na karcie pracy lub w zeszycie zdania dot.. Zadanie 5 - przepisz zdania i uzupełnij je przysłówkami częstotliwości tak, aby były zgodne z prawdą.. Napisz zdania w zeszycie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt