Podaj argumenty którymi kierowali się w swoich decyzjach kreon i antygona

Pobierz

Kreon posiadał swoje własne racje .Skutecznie!. Jest córką Edypa oraz siostrą Ismeny, Polinejkesa i Eteoklesa.. Antygona - powiesiła się, Hajmon - zadał sobie cios mieczem, Eurydyka - żona Kreona i matka Hajmona, na wieść o śmierci syna "żelazo w .Antygona popełniła samobójstwo, a Kreon stracił bliskich i chęć do życia.. Zakazuje pogrzebać ciała Polinika, traktuje to jako zdradę, złamanie prawa, które wprowadził.Dwie córki Edypa, Antygona i Ismena, są zestawione ze sobą w dramacie na zasadzie kontrastu.. Uważam,że Antygona słusznie postąpiła,grzebiąc zwłoki brata.. Jego siostrzenica - Antygona nie zgadza się z wyrokiem króla.. Łączy ich upartość i dążenie do celu.. Pojawiają się w nim wątpliwości, władca łamie się i… postanawia zmienić swoje zarządzenia.. Dramat osnuty jest wokół konsekwencji, wynikłych z przekroczenia zakazu i prawa króla Kreona.. Kreon był władcą Teb, objął władzę po śmierci Eteoklesa.. Kreon jako najbliższy z żyjących krewnych Edypa, całkiem przypadkowo objął rządy w Tebach.- Jako radny mam prawo do własnej opinii, a w swoich decyzjach kieruje się dobrem mieszkańców, którzy mnie wybrali.. Zaprocentują!. Na czym - poza ceną - powinien skupić się inwestor w wartość.. Mają jednak kilka cech wspólnych.. Osobiście nadzoruje ceremonii pogrzebowej Polinejkesa, a potem chce uwolnić Antygonę.. - Antygona stwierdza, że prawo zakazujące pogrzebania zwłok Polinejkesa nie zostało obwieszczone przez Zeusa, ani Diki czyli boginię sprawiedliwości: ,, Nie Zeus przecież obwieścił to prawo Ni wola Diki ".Antygona i Kreon to dwie przeciwstawne sobie osoby..

Staje się coraz bardziej zacięty w swoich decyzjach.

Antygona czyta je i wybiera te, które są jej bliskie.Kreon chce dać przykład tym, którzy odważyliby się wystąpić przeciwko nowemu królowi.. Miały wspólną pozycję społeczną, obie wywodziły się bowiem z królewskiego rodu.Czy Antygona dokonała właściwego wyboru , podejmując decyzję pogrzebania zwłok brata ?. Pragnie wzmocnić władzę królewską.. Są ze sobą spokrewnieni,pochodzą z rodu królewskiego,lecz Kreon jest panem praw ludzkich,a Antygona jego poddaną.. Gdyby obaj protagoniści mieli więcej czasu, to prawdopodobnie akcja potoczyłaby się inaczej.Antygona improwizuje symboliczny pochówek brata.. decyzje króla są dlań porażką; druga jest zresztą konsekwencją pierwszej.Akcja dramatu "Antygona" rozgrywa się w Tebach, po śmierci synów Edypa - Polinika i Etokla, którzy zginęli w bratobójczej walce i po objęciu rządów przez Kreona.. Obie siostry były bardzo piękne.. Antygona zaś staje w obronie swego nieszczęsnego brata, którego zwłoki pohańbiono.. Zarówno Antygona jak i Kreon mieli swoje zasady i ściśle się ich trzymali.. Jest posłuszna prawom boskim, które nakazują jej godnie pochować brata.W związku z tym należy uznać, że kierowali się sercem i to pozwoliło zobaczyć się z kolegą tuż przed jego śmiercią, a kolejno - zapisać się na kartach historii jako bohaterowie..

Dba o swój autorytet, jest niezłomny w swych decyzjach.

O urodzie Ismeny wspomina przewodnik chóru, a o urodzie Antygony mówi już wielka miłość Hajmona.. Nie wiedziała, że zarówno ojciec, jak i detektyw kierowali się w swoich decyzjach i działaniach osobistymi motywami.5 wartości, którymi warto kierować się w życiu.. Jakie jest znaczenie dosłowne i metaforyczne przysłowia "wyskoczyć jak filip z konopii" 2021-11-23 19:49:39 Rozprawka udowodnij że jacek spolica był prawdziwym patriotą i bohaterewołajm od się do lektury 2021-11-22 18:58:56; Odszukaj w dziadach cz2 fragmenty chrześcijańskie i pogańskie 2021-11-22 16:18:44Konflikt między Antygona a Kreonem rozgrywa się na płaszczyźnie sprzeczności między prawem boskim, a prawem stanowionym.. Wobec tego samego wydarzenia - zakazu chowania przez Kreona jednego z braci - Antygona i Ismena zachowują się zupełnie inaczej, choć przecież obie kochały brata, jednej i drugiej był on bardzo bliski.Kreon kierował się przede wszystkim prawem jako sędzie a nie wujek.. To one ugruntowują i dają możliwość realizowania się na danej płaszczyźnie.. Możliwe, że nie doszłoby do tego, gdyby zamiast ?dialogu głuchych?. Kreon nie chce uznać jej argumentów i swoim uporem - głuchym nawet na słowa mędrca Tyrezjasza - doprowadza do śmierci Antygony, swego syna Haimona, który kocha Antygonę, i swej żony .Kreon i Antygona to główne postaci literackie, które występują w antycznej tragedii Sofoklesa pt. "Antygona"..

wysłuchali nawzajem swoich argumentów.

;) P.S. Koniecznie na jutro .W dramacie Sofoklesa bohaterem w sytuacji wyboru jest również Kreon.. "Antygona" Wyobraź sobie, że spotykają się Antygona z Kreonem.. Tragedia rozgrywa się w ciągu jednego dnia.. Bohaterką jest Antygona, córka króla Edypa.. Ustanowił prawo dobro jest najważniejsze,dobro przyjaciół.. Analizując wszystkie powyższe argumenty, należy uznać, że kierowanie się w życiu wyłącznie rozumem nie jest odpowiednie.Antygona i Ismena są siostrami, posiadają pewne cechy wspólne, ale zasadniczo stanowią swoje przeciwieństwa.. Najważniejsze jest dla niego prawo państwowe.. Bohaterka dramatu chce być w zgodzie z własnym sumieniem - nie mogłaby spokojnie żyć ze świadomością tego, że nie dopełniła obowiązku wobec zmarłego brata.W tragedii zatytułowanej Antygona Sofokles przedstawił dramatyczne wydarzenia, mające miejsce w starożytności.. z braci Antygony, obwołując go zdrajcą, a później skazuje samą bohaterkę.. Jak rozróżnić tanie, ale dobre spółki od przyszłych bankrutów.. Napisz przemówienie(12-15 lini) zakładając, że jesteś Antygoną i podaj argumenty, które wpłyną na zmianę decyzji Kreona.. Rogóż zaznacza również, że nie interesują go polityczne gierki.W skrócie.. (chodzi o pochowek Polinika) Z góry wielkie dzięki !.

Nie zgadzali ...Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: argumenty antygony ?

Jak odsiać spółki, które są tanie, ale niekoniecznie powinny być droższe pomimo obecnej .Jednak argumenty detektywa o odnalezieniu spokoju przez rodziny ofiar, a przez to pozbycie się poczucia winy, przekonały ją o podjęciu wspólnego śledztwa.. Obie.. Racje obojga bohaterów definiują ich stosunek do sytuacji, w jakiej się znaleźli, i argumenty, jakimi się posługiwali w trakcie konfliktu.Kreon chce się troszczyć o ład życia społecznego w Tebach.. Za późno - Antygona i Hajmon nie żyją.. Racje Kreona - Polinejkes był zdrajcą - najważniejszy jest interes .Antygona i Kreon, występując przeciwko sobie w sporze, stają się tym samym dla siebie antagonistami, a dojście do porozumienia jest niemożliwe ze względu na odmienne priorytety każdej ze stron.. Antygona kierowała się Miłością do brata którego pochowała pomimio zakazu króla a także nienawiścią do Kreona który zostawił Polinejkesa na pozarcie dzikim patką.Wypisz z tekstu argumenty Antygony i Kreona.Kto jest zwycięzcą w tym sporze ?. RACJE KREONA.. Z tego artykułu dowiesz się: Czym w teorii, a czym w praktyce jest inwestowanie w wartość.. Jest władcą sprawiedliwym, nie robi wyjątku nawet dla .Antygona doskonale zna tragiczne losy swojej rodziny i, być może, czuje, że jej los także nie zakończy się szczęśliwie, dlatego nie boi się śmierci.. Obserwujący ją uczniowie zapisują na karteczkach myśli, jakie mogą w tym momencie targać dziewczyną.. Z nimi dążenie do wybranych .czy slawa walczacych jest wazniejsza od zwyciestwa w bitwie rozwaz problem i uzasadnij swoje zdanie odwolujac sie do poznanych fragmentow piesni o rolandzie i innych tekstow kultury twoja praca powinna liczyc co najmniej 250 slow; wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli Wróżba Tejrezjasza budzi niepokój, lęk Kreona.. Wbrew zakazom władcy Teb zdecydowała się na pochowanie brata, Polinejkesa, którego okrzyknięto zdrajcą, gdyż występując przeciwko rządzącemu bratu - Eteoklesowi, doprowadził do wojny domowej.Ujrzawszy ojca w grocie, gdzie znalazł martwą Antygonę, (powiesiła się na muślinowej chuście), rzucił się na niego z mieczem, a potem, gdy Kreon się uchylił, zadał cios sobie.. Postanowiła ona pochować swego brata Polinejkesa, wbrew zakazowi Kreona - króla Teb.. Pracownik, partner, przyjaciel czy rodzic - każda z życiowych ról rządzi się swoimi prawami.. Antygona, która: - uznawała wyższość prawa boskiego nad ludzkim, które jako ustanowione nie może ich naruszać, - sądziła, że ocena postępków człowieka, nawet niegodnych, winna zostać pozostawiona sądowi bożemu, - twierdziła, że obowiązkiem krewnych jest pochowanie zmarłego, aby mógł po śmierci zaznać spokoju, - kierowała się emocjami, miłością do brata, szacunkiem .Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt